Jana Wang Dengan Shopee!!~

Zul Yakub Blog

14 May 2019

Koleksi Sajak - Bumi Menjerit

Sajak | BUMI MENJERIT | Yakub Uton


Setiap saat bumi menangis
Setiap minit bumi menjerit
Setiap jam bumi meraung
tanpa henti
makhluk bumi   langsung  tidak peduli
tunggulah apabila Tuhan murkah
semuanya  akan hancur
lebih dahsyat daripada kehancuran di Aceh
pada 26 Disember, 2004
apabila tsunami mengganas
dan lebih dahsyat daripada kehancuran  di Jepun
pada 11 Mac, 2011
akibat bencana tsunami
itu peringatan Tuhan tetapi sebahagian
makhluk masih   tetap tidak peduli.

YAKUB BIN UTON

11 Mac, 2011


No comments:

Post a Comment